Vad kostar besöket?

På 1177.se hittar du information om patientavgifter i landstinget. Vad besök till exempelvis läkare på vårdcentral eller till akutmottagning kostar. Där kan du också bland annat läsa om högkostnadsskydd och vad som händer om du blir sjuk utomlands.

Patientavgifter på 1177.se (öppnas i nytt fönster)

Högkostnadsskydd på 1177.se (öppnas i nytt fönster) 

Avgifter för habilitering, tolkservice och hjälpmedel


Har du frågor om patientfakturor, högkostnadsskydd eller frikort kontakta enheten för patientfakturor.