Extranätets startsida

Region Uppsalas extranät erbjuder en viktig service till dig som är förtroendevald, vårdgivare, leverantör eller på annat sätt samarbetar med oss. Här hittar du den information du behöver för ditt uppdrag i samverkan med Region Uppsala.

Landstinget i Uppsala län blev 2017 Region Uppsala och fick samtidigt ansvar för regional utveckling i länet. Här på extranätet kan du läsa mer om vad det innebär.