Aktuell information

11 februari:  Inloggning till Mina kontakter har tagits bort. Vårdpersonal kommer åt äldre ärenden via länken Visa äldre avslutade ärenden som hör till fliken Alla ärenden på sidan Mottagningens ärenden samt på sidan Mina ärenden i det nya personalverktyget.

19 november:  Funktionen inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer att tas bort den 10 december 2019. Skälet till att funktionen tas bort är bristande säkerhet. 

En ny inloggningsmetod, Freja ID Plus, lanseras samtidigt.
Läs mer om Freja ID Plus

17 oktober: Funktionen inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer att tas bort den 3 december 2019. Det absolut tyngst vägande skälet till att funktionen tas bort är bristande säkerhet. 

I slutet av 2019 ska en ny ombudstjänst produktionssättas. E-tjänsterna ska ansluta under första kvartalet 2020 och innan dess måste funktionen inloggning med lösenord och SMS vara borttagen

Information till vårdpersonal

Läs Ineras beslut

7 juni: Från måndag 10 juni är det ny inloggning till personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster, https://personal.1177.se 

24 maj: Skiftet till nya personalverktyget görs måndag 10 juni.

Under helgen före skiftet kommer både vårdpersonalsidan och invånarsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster att vara nedstängda. Vårdpersonal kan logga in till kl 14:00 fredag 7 juni. Inloggad användare kan sen arbeta i verktyget fram till kl 14:30

Efter den 10 juni kommer alla nya ärenden att komma till, hanteras och skapas i det nya personalverktyget.

Ärenden som är öppna i nuvarande personalverktyg (Mina vårdkontakter) ska efter 10 juni också hanteras och avsutas i nuvarande personalverktyg (Mina vårdkontakter)

Under en övergångsperiod kommer sedan stängda ärenden finnas kvar för återsökning i det gamla personalverktyget (Mina vårdkontakter)

Läs mer om skiftet till det nya personalverktyget

3 maj 2019: Driftsättning av nya 1177 är framskjuten till 10 juni

16 Januari 2019: Inera har vidtagit åtgärder mot senaste tidens inloggningsproblem och långa svarstider.  

10 Januari 2019: Inloggningsproblem och långa svarstider. Tidigare åtgärder mot prestnadaproblemen har inte haft önskad effekt och Inera planerar för ytterligare åtgärder.

Mer information  kommer

December 2018: Felet ska nu vara åtgärdat med webbtidboken som innebar att invånare som hade flera bokade tider och som ombokar eller avbokar någon av dem, inte alltid ändrar rätt tid. Den tid som ombokas eller avbokas är den tid som ligger längst fram i tiden, oavsett vilken tid invånaren har valt i e-tjänsterna. Det framgår i webbtidboksflödet vilken tid som ombokas eller avbokas (i sammanfattning av tiden man vill ändra) men det är möjligt att invånare inte uppmärksammar det. Detta kan ha inneburit att invånare debiteras för uteblivna besök som de trott att de ombokat eller avbokat. Den informationen är viktig att framföra till mottagningarna.  

Vårdpersonal upplever problem med inloggning och långa svarstider i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Gradvis ökad användning i samverkan med andra faktorer har tidvis orsakat störningar.
Inera har vidtagit ett antal åtgärder för att minska belastningen i systemet. Under föregående vecka visade systemloggar att ändringarna gav önskad effekt, förutom flaskhalsar på måndag och månadsskiftet då det var långa svarstider.
Det är ett stort och komplext system och de inför en ändring i taget och utvärdera effekten av den innan nästa ändring kan bli aktuell att införa. Detta ärende har högsta prioritet och Inera kommer fortsatt införa förbättringar under perioden fram till slutet av mars, vilket är den tidpunkt då vi kommer ta vår nya plattform i drift.

November 2018: Störningar i Journalen via nätet och webbtidboken på grund av driftstörningar i Cosmic. För mer information, läs Cosmic driftssida. Störningarna är i drift.

Oktober 2018: 1 oktober anslöt sig tandvårdsjournalen T4 till Journalen via nätet. 

15 oktober ansluter sig verksamhetområde Psykiatri till Journalen via nätet.
29 oktober blir journalanteckningar gjorda av psykologer och kuratorer synliga i Journalen via nätet.

September 2018: Beslut är fattat att psykologer och kuratorsanteckningar ska göras synliga i Journalen via nätet 

Juni 2018: Just nu visas inte spärrarna upp korrekt, däremot påverkas inte funktionen utan de begärda spärrarna är kvar i journalsystemet.  Spärrtjänster innebär att patienten inte har sammanhållen journalföring utan valt att spärra information från att visas på andra enheter. Patienten kan på 1177.se se vilka spärrar som hen begärt.