Aktuellt om coronavirus

Det nya coronaviruset (Covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Här samlar vi information om coronavirus för vårdgivare inom Uppsala län.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Samlingslänkar Publika DocPlus:

För slutenvård:
Styrande dokument om coronavirus, covid-19

För samlad primärvård och kommuner:
Styrande dokument om coronavirus, covid-19  

Nyheter

28 maj - Aktuellt läge i Region uppsala 28 maj.

28 maj - Information om provtagning för primärvården är nu förtydligad under Frågor och svar. Frågor och svar Covid-19 uppdateras löpande när vi får information eller tydliggöranden inom områdena Ersättning, Försäkringsmedicin, IT-frågor, Journal, Mottagningstider, Patientbesök, Skyddsutrustning, Tandvård och Provtagning. Om du saknar information som rör dessa områden så meddela det till stab.hsa@regionuppsala.se så att vi kan uppdatera informationen utifrån era behov!

27 maj - Uppdaterad rutin för måltidshantering vid risk för smitta. Se rutin.

27 maj - Nytt anslag tillgängligt: Instruktion för val av personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

20 maj - Aktuellt läge i Region Uppsala 20 maj.   

19 maj - Uppdaterad fråga i radiologibeställningar i Cosmic till de enheter som använder regionens RIS. Läs mer.

14 maj - Aktuellt läge i Region Uppsala 14 maj.

14 maj - Grundläggande hygienrutiner viktigast för att skydda patienter och personal

13 maj - Akut läge råder gällande akuta CT-remisser till röntgen. Bild- och funktionsmedicinskt centrum uppmanar till att en strikt bedömning görs, innan akut CT-remiss till röntgen skickas.

13 maj - Ny tillfällig riktlinje om digitala vårdmöten – videomöten och tillfällig ersättning samt koder i Privera.  

11 maj - En ny rekommendation om visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper har tagits fram. Syftet med riktlinjen är att förtydliga i vilka situationer personal inom hälso- och sjukvård eller omvårdnad bör använda visir vid vård av patient eller brukare som har en ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
Du hittar riktlinjen här: Covid-19 - visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper, rekommendation

11 maj - Uppdaterad provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19 (version 12)

8 maj - Region Uppsalas presskonferen med anledning av Covid-19 kommer från och med vecka 20 endast att sändas på torsdagar. 

7 maj - Aktuellt läge i Region Uppsala 7 maj

4 majAktuellt läge i Region Uppsala 4 maj.

30 april - Aktuellt läge i Region Uppsala 30 april. 

30 april - Uppdaterad rutin, ViS -Vård i samverkan: Samverkan vid utskrivning från slutenvården.

30 april - Förändringar gällande covid-19-beställningar i Cosmic med start måndag 4 maj. Läs mer.  

 

Äldre nyheter

Här hittar du fler nyheter