Skaffa arbetsplats- och förskrivarkod

Arbetsplatskod på recept är obligatoriskt för att patienten ska få rabatt på sina läkemedel. För särskilda recept för narkotikaklassade läkemedel krävs förskrivarkod för att läkemedlet ska kunna expedieras på apoteket.

Ansökan om arbetsplatskod

Fyll i blanketten "Ansökan arbetsplatskod" nedan och skicka till:

Privata vårdgivare
Ekonomienheten Plan 3
Resurscentrum Region Uppsala
Box 602, 751 25 Uppsala
751 85 Uppsala 

Efter ansökan godkänts skickas arbetsplatskoden till din folkbokföringsadress

Information kring hur du beställer receptblanketter.

 

För mer information vänligen kontakta ekonomisupporten på tel. 018-611 01 90 eller mejl ekonomiservice@regionuppsala.se.

Förskrivarkod

Kontakta Socialstyrelsen: Tel 08-55 55 31 61, fax 08-55 55 33 05.

Dokument

Regler för arbetsplatskod och förskrivarkod i Uppsala län  (öppnas i nytt fönster)

Ansökan arbetsplatskod (öppnas i nytt fönster)

Förfarande vid utlämnande av individuell arbetsplatskod (öppnas i nytt fönster) 

Gruppkoder för vissa förskrivare

De s k gruppkoder, som överenskommits i läkemedelsprojektet för grupper av förskrivare som inte har svensk läkarlegitimation och därmed individuell förskrivarkod, är:

AT      Examinerad läkare som gör AT 9000001 
EX   Examinerad läkare som innehar vikariat        9100009
MS  Med stud som innehar vikariat 9200007
NL   Examinerade nordiska läkare 9300005
UL   Examinerade utomnordiska läkare 9400003
VE  Veterinärer 9500000
DS   Diabetessköterskor (ny fr.o.m. 2005) 9600008 
SS   Stomisköterskor (ny fr.o.m. 2007) 9610007