Förskriva livsmedel

Bild tallrik

Här hittar du mer information om att förskriva livsmedel. Samtliga riktlinjer finns publicerade i DocPlus under dokumentsamlingen VIS (Vård i Samverkan).

Livsmedel för särskilda näringsändamål  (öppnas i nytt fönster)
Riktlinjerna för livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När) gäller personer som är 16 år och äldre och är beslutade i Tjänstemannaberedning kommun och landsting.

 Rengöring av sondsprutor (öppnas i nytt fönster)
Riktlinje från DocPlus.

Beställning och underhåll av nutritionspumpar (öppnas i  nytt fönster)
Riktlinje från DocPlus. Syftet är att säkerställa hantering av nutritionspumparna, så att pumpen får ett säkert omhändertagande samt ökad spårbarhet.