Regler och riktlinjer

Läkemedelssubvention till personer som vistas i landet utan tillstånd

Här beskrivs hur du förskriver läkemedel när din patient är en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Länk


Receptförskrivningsregler

I Läkemedelsboken kan du läsa mer om receptförskrivningsregler. Här finns t.ex. information om vilka läkemedel som kan förskrivas av sjuksköterskor. 

Läs mer om receptförskrivningsregler i Läkemedelsboken.


Riktlinjer för läkemedel som kan köpas utan recept

Om läkemedlet även finns receptfritt, när ska jag förskriva det på recept? Här finns riktlinjer. 

Riktlinjer för läkemedel som kan köpas utan recept  (DocPlus).


Subvention av läkemedel utanför läkemedelsförmånen

I undantagsfall kan det vara aktuellt att förskriva läkemedel utanför läkemedelsförmånen, där Region Uppsala ändå ska ansvara för kostnaderna. En standardiserad rutin för detta finns här: Lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor (DocPlus).


Rekommendationer för samverkan med läkemedelsindustri

Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på i samverkan med till exempel representanter från läkemedelsindustri. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram samverkansregler mellan hälso‐ och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinteknisk- och laboratorieteknisk industri. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2014. 

Etikegler för samverkan med läkemedelsindustrin (pdf, öppnas i nytt fönster).

Mer information finns på SKLs webbplats: Etikregler för vård och industri.