Specialistläkemedel

Läkemedlen på listan nedan ersätts inte inom vårdcentralernas läkemedelsersättning, och ska förskrivas av respektive specialist. Om de ändå förskrivs i primärvård belastar kostnaden vårdcentralen. Observera att det inte är någon fullständig förteckning över sådana läkemedel.

Adress till denna sida: 
http://www.regionuppsala.se/specialistlakemedel


Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

-

Blod och blodbildande organ

B01AC09 - epoprostenol
B03XA01 - erytropoietin
B03XA02 - darbepoetin alfa
B03XA03 - metoxi-polyetylenglykol-epoetin

Hjärta och kretslopp

C01BD07 - dronedaron
C02KX04 - macitentan
C01BA03 - disopyramid (Durbis)
C01BC04 - flekainid (Tambocor)
C01BD01 - amiodaron (Cordarone)
C01BD07 - dronedaron (MULTAQ)
C07AA07 - sotalol 
C09DX04 - valsartan och sakubitril (Entresto)
C10AX13 - evolokumab (Repatha)
C10AX13 - alirokumab (Praluent)
G04BE03 - sildenafil (vid PAH)
G04BE03 - tadalafil (vid PAH)

Urin- och könsorgan samt könshormoner

G03BA03 - testosteron (Nebido)
G03GA01 - koriongonadotropin
G03GA02 - menopausgonadotropin
G03GA04 - urofollitropin
G03GA05 - follitropin alfa
G03GA06 - follitropin beta
G03GA07 - lutropin alfa
G03GA08 - koriogonadotropin alfa
G03GA09 - korifollitropin alfa

Hormoner, exkl könshormoner och insuliner

H01AC01 - somatropin
H01AC03 - mekasermin
H01AC06 - tesamorelin
H01AX01 - pegvisomant
H01CB02 - oktreotid
H05BX01 - cinakalcet

Infektioner

J02AC04 - posakonazol

Tumörer och rubbningar i immunsystemet

L01BA01 - metotrexat
L01BB02 - merkaptopurin
L01XC02 - rituximab
L01XC03 - trastuzumab
L04AA24 - abatacept (Orencia)
L01XC05 - gemtuzumab
L01XC06 - cetuximab
L01XC07 - bevacizumab
L01XC08 - panitumumab
L01XC09 - katumaxomab
L01XC10 - ofatumumab
L01XC11 - ipilimumab
L01XC12 - brentuximab vedotin
L01XC13 - pertuzumab
L01XC14 - trastuzumabemtansin
L01XE02 - gefitinib
L01XE03 - erlotinib
L01XE04 - sunitinib
L01XE05 - sorafenib
L01XE06 - dasatinib
L01XE07 - lapatinib
L01XE08 - nilotinib
L01XE09 - temsirolimus
L01XE10 - everolimus
L01XE11 - pazopanib
L01XE12 - vandetanib
L01XE13 - afatinib
L01XE14 - bosutinib
L01XE15 - vemurafenib
L01XE16 - krizotinib
L01XE17 - axitinib
L01XE18 - ruxolitinib
L01XE21 - regorafenib
L01XE23 - dabrafenib
L01XE24 - ponatinib
L01XE26 - kabozantinib
L01XEÖÖ - proteinkinashämmare
L01XX01 - amsakrin
L01XX02 - asparginas
L01XX05 - hydroxikarbamid
L01XX09 - miltefosin
L01XX11 - estramustin
L01XX14 - tretinoin
L01XX17 - topotekan
L01XX19 - irinotekan
L01XX23 - mitotan
L01XX24 - pegaspargas
L01XX25 - bexaroten
L01XX32 - bortezomib
L01XX35 - anagrelid
L01XX38 - vorinostat
L01XX41 - eribulin
L01XX43 - vismodegib
L01XX44 - aflibercept
L01XX45 - karfilzomib
L01XX46 - olaparib
L01XX47 - idelalisib
L02AA02 - polyöstradiolfosfat
L02AB01 - megestrol
L02AE01 - buserelin
L02AE02 - leuprorelin
L02AE03 - goserelin
L02AE04 - triptorelin
L02AE05 - histrelin
L02BA01 - tamoxifen
L02BA02 - toremifen
L02BA03 - fulvestrant
L02BB01 - flutamid
L02BB03 - bikalutamid
L02BB04 - enzalutamid
L02BG03 - anastrozol
L02BG04 - letrozol
L02BG06 - exemestan
L03AB01 - interferon alfa, naturlig
L03AB03 - interferon gamma
L03AB04 - interferon alfa-2a
L03AB05 - interferon alfa-2b
L03AB07 - interferon beta-1a
L03AB08 - interferon beta-1b
L03AB10 - peginterferon alfa-2b
L03AB11 - peginterferon alfa-2a
L03AX03 - vaccin mot bacillus calmette-g
L03AX11 - tasonermin
L03AX13 - glatirameracetat
L03AX14 - histamindihydroklorid
L03AX15 - mifamurtid
L03AX16 - plerixafor
L04AA06 - mykofenolsyra
L04AA13 - leflunomid
L04AB01 - etanercept
L04AB02 - infliximab
L04AB04 - adalimumab
L04AB05 - certolizumabpegol
L04AB06 - golimumab
L04AX02 - talidomid
L04AX05 - pirfenidon

Rörelseapparaten

M03AX01 - botulinumtoxin
M05BX03 - strontiumranelat
M03BA02 - karisoprodol

Nervsystemet

N02BG10 - cannabis (Sativex)
N02CX07 - erunumab (Aimovig)
N04BA02 - Duodopa
N05AH02 - klozapin
N05AN01 - litium
N06BA01 - amfetamin
N06BA02 - dexamfetamin
N06BA04 - metylfenidat
N06BA07 - modafinil
N06BA09 - atomoxetin
N06BA12 - lisdexamfetamin

Andningsorganen

03DX07 - roflumilast (Daxas)

Varia

V03AC02 - deferipron (Ferriprox)