Patientbroschyrer om läkemedelsbehandling

Här finns broschyrer och information som kan användas i patientmötet. Vill du beställa material i tryckt form, skriv till lakemedel@regionuppsala.se.

Bättre sömn

Sov gott - en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova gott

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Att leva med KOL (öppnas i nytt fönster) 
Länk till CAT (COPD Assessment Test) - Hur upplever du din KOL?  

Phase-20 symtomskattningsskala

PHASE-20 är en blankett som används för att identifiera t ex biverkningar eller andra symtom som kan vara relaterade till läkemedel. Denna version är avsedd att fyllas i av patienten själv. Instruktioner finns på baksidan. Mer information och fler versioner finns på sidan  www.regionuppsala.se/phase-20.

Antibiotika

Läs mer i  Frisk utan antibiotika.