Du som arbetar i kommunen

På denna sida hittar du som arbetar inom kommunen information om läkemedel och läkemedelsbehandling.

Kommun puffbild

Läkemedelslistor

Lista 1-3 är ett samverkansdokument för kommunerna inom Uppsala län samt Primärvården och Hälsa och habilitering. Dokumentet reglerar hantering av vissa läkemedel inom kommunala verksamheter.

Lista 1 anger vilka läkemedel som ska finnas med i den akutask som ska finnas på samtliga enheter, vem som har ansvar och hur läkemedlen används.

Lista 2 anger läkemedel som ska finnas tillgängliga inom hemsjukvården för användning vid vissa situationer, t ex i livets slutskede. För dessa läkemedel krävs läkarordination.

Lista 3 reglerar vilka läkemedel som tillfälligt får ges av sjuksköterska utan läkarordination. Här anges också vilka läkemedel som tillfälligt kan sättas ut av sjuksköterska om en patient riskerar intorkning på grund av exempelvis kräkningar och diarréer.  

Dokumenten revideras årligen av Läkemedelskommitténs terapigrupp Äldre och läkemedel innan de antas av kommittén.

Listorna publiceras DocPlus:
ViS - Vård i samverkan kommun - landsting:
Kommunala läkemedelsförråd och läkemedelslistor 1, 2, 3
(pdf, öppnas i nytt fönster)  


Läkemedel som ska beaktas vid intorkning

En patient kan riskera intorkning vid t ex hastigt insjuknande med kräkningar, diarréer och/eller feber. Det kan också inträffa om patienten på grund av annan akut sjukdom inte kan äta eller dricka.

Om sjuksköterska bedömer att det finns en sådan risk, görs uppehåll med perorala läkemedel tills kontakt skett med läkare. Exempel på läkemedel som ska beaktas vid intorkning är metformin, ACE-hämmare och ARB (t ex Enalapril, Atacand) samt vätskedrivande läkemedel. Om patienten behandlas med insulin ska kontakt alltid tas med läkare. (Läs mer i Lista 3 som finns i ViS-dokumentet ovan!) Avsnittet är tillfälligt borttaget på grund av revidering.     


 

Dosdispenserade läkemedel

Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel (öppnas i nytt fönster).


Patienter med diabetes i hemsjukvård

Landstinget, kommunen och privata vårdgivare har gemensamma riktlinjer för att säkerställa säker insulinanvändning för personer med diabetes i kommunal hemsjukvård.

Hantering av läkemedelsbehandlingen för patienter med diabetes inom den kommunala hemsjukvården i Uppsala län  (Länk till DocPlus, öppnas i nytt fönster).


Tabletter och kapslar som ska sväljas hela

Läs mer om delbara läkemedel på sidan Delbara läkemedel och enteral läkemedelsadministrering.

Vissa tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas utan måste sväljas hela. Orsaken kan vara alltifrån dålig smak till att den verksamma substansen behöver skyddas från det låga pH-värdet i magen. Apoteket Farmaci gav tidigare ut den mycket användbara broschyren "Sväljes hela", som angav just orsaken till att olika läkemedel skulle sväljas hela. Notera att den inte uppdaterats sedan 2013:  

Sväljes hela (Apoteket Farmaci) (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information om huruvida en tablett kan delas kan du ofta även hitta FASS. Klicka på bilden bredvid rubriken eller på "Delbarhetsinformation".

Delbarhet_i_FASS


Finns läkemedlet på apoteket?

Via FASS kan man nu även hitta information om vilket apotek som har ett visst läkemedel i lager. Klicka på symbolen "Lagerstatus". Välj därefter ort och/eller apotek.

Hitta lagerstatus via FASS