Indragningar och restsituationer

Restsituation Questran, tillfällig dispens utländsk 20-förpackning

På grund av restsituation för Questran 50 dospåsar, ingår nu Questran 20 dospåsar inom läkemedelsförmånen med begränsning. Läs mer på TLVs hemsida

Spektramox oral suspension restnotering och korrigerad styrkebenämning

Mylan meddelar restsituation på Spektramox pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml 100 ml (vnr 186585). Restnoteringen beräknas vara löst den 23 oktober. Styrkebenämningen korrigeras till 50 mg/ml+13 mg/ml. Produktens sammansättning ändras inte, det är bara styrkebenämningen som korrigeras.

Även Spektramoxpulver till oral suspension 80 mg/ml+11,97 mg/ml 70 ml (vnr 001429) är restnoterad. Produkten väntas vara i lager kvartal 1 2019. För råd om eventuella alternativ hänvisar tillverkaren till Läkemedelsverkets sida för restnoteringar.

Vid frågor, kontakta medicinsk information Mylan (Meda) tel: 08-630 19 00.

Indragning av Alvedon 665

Läs mer

Indragning av Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN

En tillverkningssats av hjärtmedicinen Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN med utgångsdatum november 2019 dras in av AstraZeneca AB. Det finns en liten risk att felaktig burk av läkemedlet Entocord 3 mg är förpackad inuti ytterkartongen.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.