Indragningar och restsituationer

Bristsituation för Betapred och Betametason Alternova tablett 0,5 mg

Företagen som tillverkar Betapred och Betametason Alternova har varslat om kommande restnoteringar för dessa produkter. Både Betapred 30 stycken och 100 stycken förväntas kunna levereras först i början av juli. Observera att leveranserna är osäkra och leveransinformationen kan komma att ändras av leverantören.

Vid receptförskrivning

På öppenvårdsapoteken i Sverige börjar lagren på Betapred och Betametason Alternova ta slut. Det innebär att patienten inte kan få något läkemedel med sig. Det är därför av största vikt att patienten får recept på alternativ. För information om tillgänglighet se lagerstatus på Fass.se.

Alternativ kan vara:

  • Prednisolon 5 mg tablett. Dosering vid akut allergisk reaktion till vuxna: 50 mg = 10 tabletter (tuggas eller sväljs). Doseringen motsvarar Betapred 0,5 mg, 10 tabletter. 
  • Betametason APL 0,4 mg/ml oral vätska 10 ml. Dosering vid akut allergisk reaktion till barn under 6 år: 8 ml, barn över 6 år: 12 ml. Tillverkas som extempore, enbart på beställning, vilket medför ledtider vid beställning.
  • Licensalternativ: Betnesol (betametasondinatriumfosfat) brustablett, 0,5 mg, 30 st. Varunummer: 741420 Företag: Alfasigma S.p.A. Ledtid 2 veckor samt extra ledtid för Läkemedelsverkets hantering av licensansökan.
  • Licensalternativ: Dexamethasone oral lösning 2 mg/5 ml 150 ml Auden Mckenzie Varunummer: 775414. Ledtid 5-10 dagar samt extra ledtid för Läkemedelsverkets hantering av licensansökan.

För förskrivning på recept krävs en licensmotivering för varje patient och ett recept på licensläkemedlet. Observera att licensläkemedel inte lagerförs på apotek och därför kan ha längre leveranstid. Ta kontakt med respektive apotek för att få information om vilka licensläkemedel de kan få tag på, ovanstående är enbart förslag på vad som kan vara möjligt.

Licensmotivering sker i KLAS. Se information om licensförskrivning här. För ytterligare information om tillgängliga alternativ och information kring beställningar kontakta någon av de olika apotekskedjorna.

För övriga frågor kontakta Region Uppsalas läkemedelsteam lakemedel@regionuppsala.se

Spektramox oral suspension är restnoterad

Mylan meddelar restsituation på Spektramox pulver till oral suspension 50 mg/ml+12,5 mg/ml 100 ml (vnr 186585). Restnoteringen beräknas vara löst kvartal 3 2018. Spektramoxpulver till oral suspension 80 mg/ml+11,97 mg/ml 70 ml (vnr 001429) finns i lager med en hållbarhet till 2018-04-30 men en restsituation förväntas uppstå första veckan i mars även för den produkten. Produkten väntas vara i lager kvartal 4 2018. För råd om eventuella alternativ hänvisar tillverkaren till Läkemedelsverkets sida för restnoteringar.

Vid frågor, kontakta medicinsk information Mylan (Meda) tel: 08-630 19 00.

Brist på vissa styrkor av Levaxin

Det råder just nu brist på läkemedlet Levaxin i styrkorna 50, 75, 100 och 125 mikrogram. Övriga styrkor av Levaxin finns i lager, vilket innebär att man kan kombinera/dela tabletter så att man ändå kan ta korrekt dos. Detta kan i de flesta fall göras av farmaceuten på apoteket utan kontakt med förskrivare. Läs mer på tillverkaren Takedas webbplats.

Indragning av Alvedon 665

Läs mer

Indragning av Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN

En tillverkningssats av hjärtmedicinen Seloken ZOC 100 mg med batchnummer VBBN med utgångsdatum november 2019 dras in av AstraZeneca AB. Det finns en liten risk att felaktig burk av läkemedlet Entocord 3 mg är förpackad inuti ytterkartongen.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.