Kopparspiral återkallas på grund av tillverkningsfel

Tillverkaren Eurogine återkallar ett antal kopparspiraler efter att de horisontella armarna i vissa fall brustit vid uttag. Detta beror på ett råvarufel vid tillverkningen. Den berörda spiralen är Ancora med batchnummer 0114, 0614, 1114 och 0415. För säkerhets skull dras även följande batcher av Ancora, Nova T och Gold T in:  1115, 0216, 0616, 1116, 0217, 0417 och 0917. 

Funktionen påverkas inte och det rekommenderas inte att kvinnor som fått dessa spiraler insatta tar ut dem i förtid. Vid uttaget rekommenderas att man drar i trådarna med långsam, stadig hand. Om fragment blir kvar i livmodern ska kontroll ske med hjälp av ultraljud och läkare får avgöra fortsatt handläggning. Läs mer i företagets säkerhetsmeddelande