Metotrexat - nya åtgärder ska minska risken för feldosering

Nya säkerhetsåtgärder föreslås efter att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat rapporter om felaktig användning av metotrexat. Misstag i olika led, från förskrivning till att patienten tagit läkemedlet, har lett till att metotrexat använts med fel doseringsfrekvens. EMA har utarbetat en rad nya åtgärder i samråd med patienter och vårdpersonal. Åtgärderna inkluderar att begränsa vem som förskriver dessa läkemedel, att varningar på förpackningen ska göras mer framträdande, och att utbildningsmaterial för patienter och sjukvårdspersonal ska tillhandahållas. Dessutom kommer metotrexattabletter att säljas i blisterförpackningar och inte i burkar för att hjälpa patienter att följa doseringen en gång i veckan. EMAs rekommendation ska nu gå via Europeiska kommissionen för legalt bindande beslut. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.