Nya mallar möjliggör byte av gabapentin och pregabalin på apotek

På önskemål från smärtkliniken har det i läkemedelskommittén beslutats att de mallar som finns i Cosmics läkemedelsmodul för gabapentin och pregabalin på indikation neuropatisk smärta ska förses med följande apoteksinformation:
”Vid smärtindikation får fabrikat bytas”. Texten kommer att återfinnas i rutan ”Notera vid administrering”. 

Anledningen till ändringen är att gabapentin och pregabalin inte omfattas av det generiska utbytessystemet eftersom de även är godkända på epilepsiindikation, vilket ställer till problem i de fall förskrivaren valt ett fabrikat som inte lagerhålls på aktuellt apotek. Förutsatt att förskrivare inte bedömer det som medicinskt olämpligt kan byte av fabrikat ske när gabapentin och pregabalin förskrivs på smärtindikation. Dessa mallar ska således inte användas till patienter med epilepsiindikation.