Dolcontin - åter viss tillgänglighet genom dispens

Depottablett Dolcontin i samtliga styrkor och förpackningar har varit restnoterade en längre tid. Läkemedelsverket har nu beviljat dispens för försäljning av vissa förpackningar med en äldre version av märkning och bipacksedel. Detta gäller för styrkorna 5, 10, 30 och 60 mg. Företaget har svårt att ge besked om hur länge dessa förpackningar kommer att räcka eftersom det är oklart hur efterfrågan ser ut. Prognosdatum för ordinarie leveranser varierar mellan 2020-08-15 och 2021-10-01 beroende på styrka och förpackning men samtliga datum kan komma att ändras. Det är inte säkert att dispensförpackningarna räcker fram till att ordinarie leveranser kommer igång igen.

Dolcontin depotgranulat till oral suspension i dospåse tillhandahålls inte och det finns för närvarande ingen uppgift om eller när det åter kan komma tillbaka.