Dolcontin är restnoterat

Uppdaterad information 191018:
Restsituationen omfattar nu samtliga styrkor och förpackningar av depottabletter samt depotgranulatet. Preliminärt leveransdatum är 200228 men detta kan komma att ändras.

En restsituation har uppstått för flera styrkor av Dolcontin. För 5 mg, 10 mg och 30 mg är i dagsläget samtliga förpackningsstorlekar restnoterade förutom 10 mg i endosförpackning 49x1st. Pfizer har idag inga uppgifter om ifall 10 mg 49x1 också riskerar att bli restad men vår erfarenhet är att en eventuell ökad efterfrågan på kvarvarande produkter ofta kan orsaka fler rester. Endosförpackningen 49x1 ingår inte heller i läkemedelsförmånen. För samtliga restnoterade Dolcontin-produkter gäller att leverantören Oriolas lager är slut och prognosen är att de väntas åter v13 2019. Depottablett Dolcontin 60 mg och 100 mg samt depotgranulat Dolcontin 20 mg är i dagsläget ej restnoterade. Observera att depottabletterna ej får delas. Inga andra depottabletter med morfin finns idag tillgängliga på den svenska marknaden.

Vid behov av terapibyte, ta gärna hjälp av vår tabell över ekvianalgetiska doser för starka opioider. Vid byte av opioid måste hänsyn tas även till toleransutveckling och eventuella läkemedelsinteraktioner. Apotekstjänst har meddelat att brev gått ut till medicinskt ansvarig på vårdcentralen/mottagning med information om berörda dospatienter.