Viktig säkerhetsinformation om Esmya

EMA:s säkerhetskommitté PRAC granskar nytta och risker med Esmya efter rapporter om allvarlig leverskada, däribland leversvikt med transplantation som följd. Som en tillfällig åtgärd medan granskning pågår rekommenderar PRAC regelbundna leverkontroller för kvinnor som tar Esmya mot myom. PRAC rekommenderar också att Esmya inte sätts in till nya patienter. Ej heller patienter som har avslutat en behandling bör påbörja en ny omgång.
För detaljerad information se Läkemedelsverkets hemsida