PHASE-Proxy - en version för personer med grav kognitiv svikt

Ett flertal av de symtom som efterfrågas i PHASE-20 kan enbart identifieras av den som själv upplever dem. För personer som är beroende av att någon annan gör skattningen för deras räkning används PHASE-Proxy. De symtom som efterfrågas är möjliga att identifiera genom observation. Proxy betyder "genom ombud".

Utvecklingen av skattningsskalan har skett genom ett samarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet. I arbetet har demensexperter, länets två demensnätverk, och ett flertal demensboenden deltagit. Resultaten av den omfattande valideringsprocess som har genomförts visar att PHASE-Proxy kan anses vara ett stabilt och tillförlitligt verktyg. Fokusgrupper och enkäter visar att personal på vårdboenden uppfattar att PHASE-proxy är både rimligt att använda och ger viktig information om den äldre.

PHASE-Proxy - för personer som inte kan medverka själva (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsgruppen

Mariann Hedström, sjuksköterska, med dr, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet
Anna Ekman, apotekare, Landstinget i Uppsala län
Christina Grzechnik Mörk, geriatriker och allmänläkare, Landstinget i Uppsala län
Ulrika Gillespie, apotekare, farm dr, Landstinget i Uppsala län
Marianne Carlsson, professor, Uppsala universitet
Kerstin Hulter Åsberg, geriatriker, docent, Uppsala universitet

Publicerat om PHASE-Proxy

Hedström Mariann, Carlsson Marianne, Ekman Anna, Gillespie Ulrika, Mörk Christina, Hulter Åsberg Kerstin (2016). Development of the PHASE-Proxy scale for rating drug-related signs and symptoms in severe cognitive impairment, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2016.1232364