Ordnat införande av nya läkemedel

 

Inom Region Uppsala arbetar vi med ordnat införande av nya läkemedel i nära samarbete med det nationella arbetet. Nya och uppdaterade rekommendationer från NT-rådet förmedlas via Region Uppsalas fullmaktspersoner till berörd verksamhetschef inom sjukhusen. Du hittar rekommendationer från NT-rådet via länken nedan. Där kan du också läsa mer om det nationella arbetet:

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

Lokalt finns en arbetsgrupp för ordnat införande av nya läkemedel som är kopplad till Region Uppsalas läkemedelskommitté. Gruppen har representation från berörda förvaltningar inom Region Uppsala:

Regionkontoret: Sofie Schwan, Thomas Lindqvist, Eva-Lena Sjöö

Akademiska sjukhuset: Hans Sjöberg, Peter Asplund, Torbjörn Linde, Klas Ekström, Johan Lugnegård

Lasarettet i Enköping: Fatimah Pettersson