Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén vid Region Uppsala tar fram rekommendationslistor för läkemedel till barn, vuxna respektive äldre. Listorna för barn och äldre görs i samarbete med kommittéerna i Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Rekommendationslistorna syftar till att vara ett stöd för förskrivare vid val läkemedelsbehandling för en evidensbaserad, patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Listorna innehåller vanliga sjukdomsområden och riktar sig därför främst till specialister i allmänmedeicin samt till övriga specialister då förskrivning sker utanför aktuellt specialistområde.

Inom Region Uppsala finns inga ekonomiska incitament kopplade till följsamhet till listorna. Det är viktigare att förskrivare känner till motiven till varför olika läkemedel finns med på listan än i vilken utsträckning listan följs. Då kan förskrivaren få stöd kring i vilka fall ett läkemedel som finns med på listan bör förskrivas samt i vilka fall man bör använda ett läkemedel som inte finns med på listan. Motiven till varför rekommendationerna ser ut som de gör finns i en bakgrundsdokumentation för respektive lista. 

Listorna och bakgrundsdokumentationerna till dessa hittar du nedan. För beställning av tryckta versioner av listorna, se information i högerspalten.

Rekommenderade läkemedel för barn

Framsidan på barnreklistan, leende barn

Rekommenderade läkemedel för vuxna

Rekommenderade läkemedel för äldre