Rekommenderade läkemedel för äldre

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats, och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas. Med anledning av detta har representanter från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer i samverkan tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling av denna grupp inom några särskilt angelägna terapiområden.

Målsättningen med rekommendationerna är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att ge rätt dosering av betydelsefulla läkemedel och att undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet. För varje sjukdomsområde ges också kortfattade icke-farmakologiska råd, som kan användas som komplement eller alternativ till läkemedel.

Arbetet med rekommendationerna belönades med Guldpillret 2014.