Rekommenderade läkemedel för barn

Innehåll

Pictogram barn

Allergi och andningsorganen 
Allergisk rinit - Medel vid anafylaktiska reaktioner - Astma - Krupp

Blodsjukdomar 
Anemi

Hudsjukdomar 
Svampinfektioner (Dermatofyter (trådsvamp) – ej tinea capitis, Dermatofyter (trådsvamp) – tinea capitis, Candidainfektion - Oral candidainfektion - Seborroiskt eksem - Blöjeksem - Impetigo - Atopiskt eksem - Akne - Huvudlöss - Skabb - Urtikaria

Infektioner 
Hosta - Tonsillit - Sinuit - Infektiös rinit - Otit - Pneumoni - Erysipelas - Perianal streptokockinfektion ("stjärtfluss") - Sårinfektioner och bölder - Hund- och kattbett - Herpes simplex/zoster - Urinvägsinfektioner - Kutan borrelia - Influensa

Mag- och tarmsjukdomar
Gastroesofagal refluxsjukdom - Förstoppning - Rörelsesjuka - Springmask - D-vitaminbrist

Nervsystemet 
Febernedsättande och smärtstillande läkemedel - Lätt till måttligt smärtsamma procedurer - Migrän - Depression

Urologi och gynekologi 
Primär enures/inkontinens - Dysmenorré

Ögon och öron 
Bakteriell konjunktivit - Allergisk konjunktivit - Traumatiska hornhinnesår - Extern otit 

  

Om reklistan för barn

Många läkemedel som används till barn är inte utprovade inom denna åldersgrupp, vilket kan medföra svårigheter då man som förskrivare ska välja rätt läkemedel. Listan över rekommenderade läkemedel till barn har tagits fram av läkemedelskommittérna i Uppsala, Västmanland, Sörmland, Dalarna, Värmland, Gävleborg och Örebro. Syftet är att stötta förskrivare, öka säkerheten och bidra till en evidensbaserad och kostnadseffektiv förskrivning.