Mellansvenskt läkemedelsforum

Mellansvenskt läkemedelsforum 5-6 februari 2020 i Örebro

Mellansvenskt läkemedelsforum ger dig som förskrivare en evidensbaserad uppdatering inom aktuella läkemedelsfrågor. Under två dagar belyser vi och diskuterar ett antal ämnesområden i form av korta föredrag. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Här hittar du fullständigt program och anmälan.

Ur programmet:
Penicillinallergi eller inte – det är frågan
Sömnstörningar hos barn och unga - behandling i primärvård
Psoriasis – frontlinjebehandling
Lewy body sjukdom – diagnos och behandling
Läkemedel och rytmrubbningar (QT-tiden)
Hypotyreos

 

Mellansvenskt läkemedelsforum anordnas av läkemedelskommittéerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Målgrupp är alla läkare, oavsett specialitet.

 Regionloggor