Patientlagen

Lathund för vårdpersonal, vanliga frågor och svar för utskrift, till vänster i menyn.

Lagens fyra huvuddelar

Lagen från 2015 syftar till att stärka patientens delaktighet, integritet och självbestämmande.

  1. Du som vårdpersonal har utökad och förtydligad informationsplikt.
  2. Patienten ska ge sitt samtycke till vård eller tacka nej till vård.
  3. Patienten har rätt till ny medicinsk bedömning, så kallad "second opinion" vid livshotande eller allvarlig sjukdom.
  4. Patienten kan välja öppenvård i hela landet.

 

Använd 1177.se i patientmötet

På 1177.se finns tips, information och verktyg för vårdpersonal. Filmer, texter och guider som kan underlätta kommunikation med patienter. Tillsammans med information och hänvisningar till texter om symptom med mera. Under temat www.1177.se/vardpersonal hittar du också verktyg och underlag inför patientmötet om e-tjänster och information på olika språk.

Riksavtal samt bakgrund på SKL:s webbplats

Besök SKL:s webbplats för mer information om bland annat bakgrund och fördjupad information om patientlagen. 

SKL har också information om riksavtal för utomlänsvård.