Broschyrer

 Stora upplagor hämtas efter överenskommelse på Smittskyddsenheten i Uppsala.

När barnet är sjukt

broschyr när barnet är sjukt

Reviderad i september 2014.
Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om vissa andra sjukdomar som förekommer i barnomsorgen. 

Tvätta, tvätta liten hand...
En vägledning till föräldrar om god handhygien. Att dela ut till vårdnadshavare vid inskolning.
Tvätta, tvätta liten hand...

 

 

 

 

 

 

 

Tuberkulosbroschyrer

Smittskyddsenheten har i samarbete med lungkliniken på Akademiska sjukhuset givit ut två broschyrer om tuberkulos.

Faktainformation 

Patientinformation

Den större broschyren innehåller information till patienter och närstående.

ESBL


Information till patienter och närstående.
Den här broschyren svarar på de vanligaste frågorna om ESBL-bildande bakterier.
Finns ej längre i tryck, men går att skriva ut.

MRSA
MRSA - svar på vanliga frågor om MRSA 

Ny uppdaterad broschyr, november 2016
Information till patienter och anhöriga.
Många frågor dyker upp när man får beskedet att man har smittats av MRSA. I denna broschyr får du några svar och dessutom tips till vem du kan vända dig med fler frågor.