För dig själv och andras skull: känn till din status!

World Aids Day (WAD) infaller den 1 december varje år. Dagen har instiftats för att informera om hiv och aids samt för att minska det stigma som många människor som lever med hiv drabbas av. Idag lever cirka 7900 personer med hiv i Sverige. Av dessa beräknas omkring 90 % känna till sin hivstatus.  Av de som känner till sin hivstatus har omkring 90 % vad som kallas en ”välinställd medicinering”. Välinställd medicinering innebär att virusnivån av hiv i blodplasma kontinuerligt är omätbar med standardmetoder och att patienten bedöms ha kontinuerligt hög behandlingsföljsamhet. (Folkhälsomyndigheten, 2019)

Den största hälsorisken bland de som lever med hiv och har tillgång till medicinering är kopplat till stigma, okunskap och fördomar. På grund av detta är depression inte ovanligt bland hivpositiva.

Ingen risk för överföring vid välinställd medicinering

Dagens mediciner är avancerade och fungerar otroligt bra. Experter på området har därför gjort bedömningen att det inte föreligger någon risk för överföring av hiv vid vaginalt-, analt- eller oralt sex om personen med hivinfektion uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller även vid samlag där kondom inte används. (Folkhälsomyndigheten, 2019)

Rekommendationen är likväl att kondom ska användas, framför allt för att skydda mot överföring av andra STI (sexuellt överförbara infektioner) och hepatiter samt oönskade graviditeter. Förekomsten av annan STI påverkar inte risken för hivöverföring vid välinställd antiretroviral behandling.  (Folkhälsomyndigheten, 2019)

Det vanligaste är att en person som överför hiv till en annan inte känner till sin hivstatus, att känna till sin hivstatus är därför ett viktigt steg för att minska smittorisken, men även för att få tillgång till den effektiva behandling som finns idag.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Satsningar inför WAD 2019 i Uppsala län

Smittskyddsenheten, via STI-samordnaren, kommer i år att uppmärksamma WAD 25–29 november. Detta kommer bland annat att ske med en öppen föreläsning med Posithiva Gruppen. Föreläsningen är gratis och kommer att hållas på Tierps bibliotek måndagen den 25:e november klockan 17.30 – 19.30.

I anslutning till föreläsningen kommer informatörer från RFSU Uppsala att finnas på plats och informera om hiv och säkrare sex.

Föreningen Noaks Ark kommer att hålla en föreläsning för vårdpersonalen på Skutskärs vårdcentral den 26:e november.