FRISK - frisk i förskolan

Smittskyddsenheten i Region Uppsala har tagit fram material som kan användas på förskolan vid utbildning av personal och föräldrar. Det kan också användas när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. Förlagan till materialet är en lätt bearbetning av liknande information från HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan) Västra Götaland.
Materialet är fritt att använda av alla förskolor.

Hygienråd

Affischer/ broschyrer

FRISK - Frisk i förskolan