Kondombeställning

Beställning av kondomer, femidomer och glidmedel
Från och med 2011 har Region Uppsala beslutat om kostnadsfria kondomer till befolkningen. Alla aktörer i Uppsala län som i sitt arbete möter och samtalar om sexuell hälsa omfattas av beslutet. En fast summa är avsatt för ändamålet.

Vem kan beställa?
De verksamheter som i Uppsala län möter och samtalar med befolkningen kring hiv/STI prevention och sexualitet (MVC, BMM, UM, gynmottagningar, primärvård, skolor) kan göra beställning. Önskemål från övriga intressenter hänvisas till hiv/STI samordnaren.

Hur beställer man?
Beställningen av kondomer görs genom att klicka här.
För att beställa kondomer från specialsortimentet klicka här.
I beställningsformuläret framgår vilka olika produkter som finns tillgängliga samt hur många produkter varje förpackning innehåller.

Leverans
För verksamheter inom Region Uppsala skickas beställningen via internposten. Intentionen är att leveransen ska komma inom två veckor efter genomförd beställning. För de aktörer som inte har möjlighet att få kondomer tillsänt via internpost så kan de hämta sin leverans på närmaste mottagning (ex. Ungdomsmottagning). Om så är fallet kommer beställaren meddelas om detta.

För frågor vänligen kontakta smittskyddsenheten:
Marie Björlin, STI samordnare, 018-611 03 85, skicka e-post