Smittskyddsblad

A

Amöbainfektion, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)
Amöbainfektion, patientinformation 2019-01-17 (PDF)

C

Campylobacter, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)
Campylobacter, patientinformation 2019-01-17 (PDF)

Covid-19, läkarinformation 2020-05-15 (PDF)  
Covid-19, patientinformation 2020-05-15 (PDF)
Covid-19, patientinformation på andra språk än svenska 2020-05-15 (PDF)

Cryptosporidieinfektion, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)
Cryptosporidieinfektion, patientinformation 2019-01-17 (PDF)

D

Difteri, läkarinformation 2014-10-01 (PDF) 
Difteri, patientinformation 2014-10-01 (PDF) 

E

Ebola (ebolavirusinfektion), läkarinformation 2015-09-18 (PDF)  

EHEC, läkarinformation 2019-01-17
(PDF)  
EHEC, patientinformation 2019-01-17 (PDF)    

ESBL-bildande tarmbakterier, läkarinformation 2015-03-25 (PDF)    
ESBL-bildande tarmbakterier, patientinformation 2014-05-09 (PDF)  

ESBLcarba-bildande tarmbakterier, läkarinformation 2015-03-25 (PDF)    
ESBLcarba-bildande tarmbakterier, patientinformation 2014-05-09 (PDF)  

G

Giardiainfektion, läkarinformation 2019-01-17 (PDF) 
Giardiainfektion, patientinformation, 2019-01-17 (PDF) 

Gonorré, läkarinformation 2020-01-29 (PDF)     
Gonorré, patientinformation 2020-01-29 (PDF)      

H

Harpest (tularemi), läkarinformation 2017-03-02 (PDF) 
Harpest (tularemi), patientinformation 2017-03-02 (PDF)  

Hemorragiska febrar, läkarinformation 2007-12-12 (PDF)   

Hepatit A, läkarinformation 2013-12-13 (PDF)   
Hepatit A, patientinformation 2013-12-13 (PDF)   

Hepatit B, läkarinformation, 2019-05-24 (PDF)   

Hepatit B, patientinformation, 2019-05-24 (PDF)  
Hepatit B hos barn, patientinformation, reviderad 2014-05-09 (PDF) 
Hepatit B, patientinformation för ungdomar, 2017-02-03 (PDF)    


Hepatit C, läkarinformation, 2019-05-24 (PDF)
Hepatit C, patientinformation, 2019-05-24 (PDF)        


Hepatit E, läkarinformation 2013-12-13 (PDF)  
Hepatit E, patientinformation 2013-12-13 (PDF)

Hiv, läkarinformation, reviderad 2019-07-03 (PDF)   
Hiv, patientinformation, reviderad 2019-07-03 (PDF)
Hiv - Person med välinställd hivbehandling, patientinformation, 2019-07-03 (PDF)   

HTLV 1 och 2, läkarinformation 2017-10-13 (PDF) 
HTLV 1 och 2, patientinformation 2017-10-13 (PDF) 

Hygienråd vid tarmsmitta patientinformation, 2019-01-17 (PDF) 

K

Kikhosta, läkarinformation 2014-11-07 (PDF)  
Kikhosta, patientinformation 2014-11-07 (PDF)  

Klamydiainfektion och LGV, läkarinformation 2020-01-29 (PDF)   
Klamydiainfektion, patientinformation 2020-01-29 (PDF)    

L

Legionärssjuka, läkarinformation 2017-04-28 (PDF)   
Legionärssjuka, patientinformation 2017-04-28 (PDF)   

Listeria, läkarinformation 2014-10-01 (PDF)   
Listeria, patientinformation 2014-10-01 (PDF)  

M

Meningokockinfektion, läkarinformation, 2018-05-07 (PDF)  
Meningokockinfektion, patientinformation, 2017-03-09 (PDF)         

Meningokockinfektion, Profylaxinformation till närstående, 2013-01-11 (PDF)      

MRSA, läkarinformation 2013-06-13 (PDF)                   
MRSA, patientinformation 2014-05-09 (PDF)

P

Papegojsjuka (psittacos/ornithos), läkarinformation 2019-10-25 (pdf)
Papegojsjuka (psittacos/ornithos), patientinformation 2019-10-25 (pdf)

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP, läkarinformation 2013-01-01 (PDF)    
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP, patientinformation 2014-05-09 (PDF)      

R

Rabies, läkarinformation 2016-12-20 (PDF) 

S

Salmonella, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)
Salmonella, patientinformation 2019-01-17
(PDF) 

Shigella, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)  
Shigella, patientinformation 2019-01-17 (PDF)  

Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner,
läkarinformation 2010-02-15 (PDF)
 

Sorkfeber, läkarinformation 2017-03-22 (PDF)   
Sorkfeber, patientinformation 2017-03-22 (PDF) 

Syfilis, läkarinformation 2019-07-09 (PDF)    
Syfilis, patientinformation 2019-07-09 (PDF)  

T

TBE - fästingburen hjärninflammation, läkarinformation 2019-12-19 (PDF)   
TBE - fästingburen hjärninflammation, patientinformation 2019-12-19 (PDF)  

Tuberkulos, läkarinformation 2016-05-03 (PDF)    
Tuberkulos, patientinformation 2016-05-03 (PDF) 

Tuberkulos latent, läkarinformation 2016-05-03 (PDF)   
Tuberkulos latent, patientinformation, när beh ges, 2016-05-03 (PDF)  
Tuberkulos latent, patientinformation, när beh INTE ges, 2016-05-03 (PDF)     

Tyfoid- och paratyfoidfeber, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)  
Tyfoid- och paratyfoidfeber, patientinformation 2019-01-17 (PDF) 

V

VRE, läkarinformation 2015-03-25 (PDF)   
VRE, patientinformation 2014-05-09 (PDF)    

Y

Yersiniainfektion, läkarinformation 2019-01-17 (PDF)
Yersiniainfektion, patientinformation 2019-01-17
(PDF)