Influensa

 

För kommunal hälso- och sjukvård
Vaccinering i särskilt och ordinärt boende
Bedömningsunderlag för vaccination
Användande av Tamiflu på SÄBO (pdf)

Personalvaccination
Influensavaccination av vårdpersonal - direktiv 
Vaccinationsjournal för personal

Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida
Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska (pdf)
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska (pdf)
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida finns att läsa HÄR.

Beredskapsplan vid influensaepidemi
Gäller för Akademiska sjukhuset

Arkiv influensa