Influensa

 

2019-11-01 Presentationerna från årets influensainformation

2019-09-20 Att tänka på inför årets influensasäsong
Årets vaccin - vaccinbeställning (pdf)
Uppdatera öppettider för vaccination på hemsida/1177 (pdf)
Övervakningen - Sentinellprovtagning (länk till annan sida)

För kommunal hälso- och sjukvård
Vaccinering i särskilt och ordinärt boende
Bedömningsunderlag för vaccination
Användande av Tamiflu på SÄBO (pdf)

Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida
Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska (pdf)
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska (pdf)
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida finns att läsa HÄR.

Beredskapsplan vid influensaepidemi
Gäller för Akademiska sjukhuset

 

 

Arkiv influensa