AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler. Studierektor har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier hösten 2018

6 december Hedstrandsalen (ing 70)

AT-seminarier våren 2019

7 februari Lorentssalen
28 mars Vessbysalen
16 maj Lorentssalen

Lokalerna är belägna på Akademiska sjukhuset


AT-seminarierna är halv- eller heldagar, vanligen med start kl 9 och ingår i tjänstgöringen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. Frukt och fika under för - och eftermiddag ingår, lunch betalas av deltagarna.
___________________________________________________

Studiedagar för AT-läkare 2018

30 november
Lokal: Liljegrensalen, Restaurang Blå Korset


Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala.
Heldagar som ingår i AT-tjänsten.
___________________________________________________

AT-prov 2019 (sista anmälningsdag i parentes)

22 februari (24 januari)
24 maj (25 april)
30 augusti (25 juli)
23 november (24 oktober) 

___________________________________________________