AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler. Studierektor har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

 AT-seminarier hösten 2017

12 oktober
9 november
7 december

Lokal: Blå Korset, Akademiska sjukhuset 


AT-seminarierna är heldagar, kl 9-16.30 och ingår i tjänstgöringen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. Frukt och fika under för - och eftermiddag ingår, lunch betalas av deltagarna.
___________________________________________________

Studiedagar för AT-läkare 2017

2 juni - Försäkringsmedicin


Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala.
Heldagar som ingår i AT-tjänsten.
___________________________________________________

AT-prov 2017 (sista anmälningsdag i parentes)

24 februari (26 januari)
19 maj (20 april)
25 augusti (27 juli)
24 november (26 oktober)

 

___________________________________________________

Akademiska sjukhusets AT-läkare har UGL-kurser 
Frivilligt.
Anmälan till Christina Asplund.

Ledarskapsutbildning för AT-läkare i Enköping