AT-tjänstgöring i primärvården

Som AT-läkare i primärvården kommer du att under handledning av en specialist i allmänmedicin tjänstgöra på en av länets vårdcentraler. Studierektor har ett övergripande ansvar för utbildningen av AT-läkare i primärvården, anordnar seminarier, studiedagar och kurser för utbildningsläkare och handledare. Bistår vid anställning av AT-läkare.

AT-seminarier våren 2018

22 mars OBS självstudier. Webutbildningen "Läkemedelsbehandling av äldre"
24 maj
31 maj OBS nytt datum. Enghoffsalan (Ing 50, BV)

Lokal (Om inget annat anges): Gullstrandsalen, Ingång 85 bv, Akademiska sjukhuset 


AT-seminarierna är heldagar, kl 9-16.30 och ingår i tjänstgöringen. Frånvaro anmäls till Johan Wallström via e-post. Frukt och fika under för - och eftermiddag ingår, lunch betalas av deltagarna.
___________________________________________________

Studiedagar för AT-läkare 2017

17 november, föreläsningssalen, Blå Korset


Gemensamma studiedagar för alla AT-läkare i Region Uppsala.
Heldagar som ingår i AT-tjänsten.
___________________________________________________

AT-prov 2017 (sista anmälningsdag i parentes)

24 november (26 oktober)

AT-prov 2018 (sista anmälningsdag i parentes)

23 februari (25 januari)
25 maj (26 april)
24 augusti (26 juli)
23 november (25 oktober)



 

___________________________________________________

Akademiska sjukhusets AT-läkare har UGL-kurser 
Frivilligt.
Anmälan till Christina Asplund.

Ledarskapsutbildning för AT-läkare i Enköping