Primärvårdsforum

Nära vård och hälsa är värd för ett primärvårdsforum. Syftet med forumet är främst att diskutera aktuella kvalitets- och utvecklingsfrågor som berör primärvård i Uppsala län. Till forumet inbjuds företrädare från både privat och av Region Uppsala driven primärvård.

Vi har som ambition att skapa ett bra diskussionsklimat och en plattform för framtida frågor.  

Mötestider 2018

Inbjudan med dagordning skickas ut samt publiceras på denna sida ca två veckor innan mötet. 

Primärvårdsforum 4 december 2018

Agenda (uppdaterad 28 november)

Primärvårdsforum 1 oktober 2018

Minnesanteckningar 
Mall för missiv - Ärenden till Primärvårdsforum
Presentation Förstärkt vårdgaranti
Presentation Process primärvårdsforum
Presentation Effektiv och nära vård 2030
Presentation Lag utskrivning psykiatri
Presentation Revideringar förfrågningsunderlag
Presentation Digitala vårdmöten
Tjänstegöringsutrymme fördelat efter antal listade personer
Kallelse 
Samlade ärenden
Sammanställning från workshop

Primärvårdsforum 14 juni 2018

Kallelse
Presentation Effektiv och nära vård
Presentation Influensa- och pneumocockvaccinering
Presentation Revidering förfrågningsunderlag
Presentation Resultat workshop - samarbete för utveckling av nära vård
Presentation Ledning, styrning, rehabkoordinator 

Primärvårdsforum 26 april 2018

Inbjudan
Presentation - Digitala vårdmöten
Presentation - Om remisser

2017
Primärvårdsråd 4 december 2017

Presentation - Effektiv och nära vård
Presentation - E-tjänster
Presentation - Revidering av regelboken
Presentation - Samverkan vid utskrivning
Presentation - Uppföljning utskrivningsprocess
Presentation - Apotekare vid VC

Primärvårdsråd 25 oktober 2017

Presentation - Innovationsguiden
Presentation - Akademiskt primärvårdscentrum
Presentation - Effektiv och nära vård
Presentation - "Närvårdsförvaltningen"
Presentation - Programråd oktober 2017
Presentation - System för kunskapsstyrning 

Primärvårdsråd/Branschråd 26 september 2017

Presentation - E-tjänstelyftet
Presentation - Läkemedelskapitering
Presentation - Vård i samverkan
Presentation - Patientvald väntan
Presentation - Telefonrådgivning
Presentation - Primärvårdskvalitet
Läkemedelsförmån

Primärvårdsråd/Branschråd 19 april 2017

Presentation - Förvaltningsöversyn
Presentation - Elisabethsjukhuset
Presentation - Internetbehandling primårvård 
Presentation - Kunskapsbaserad vård
Presentation - Projekt in- och utskrivningsprocessen
Presentation - Verksamhetsövergång 1177

Primärvårdsråd/Branschråd 1 mars 2017

Presentation - En stärkt och framtidsinriktad primärvård
Presentation - Korta info-punkter branschråd 1 mars
Presentation - PrimärvårdsKvalitet
Presentation - Rehabiliteringskoordinator till primärvården
Presentatiion - Vård och omsorg vid demenssjukdom i Uppsala län