Väntetider i vården - primärvård


Väntrum - hand håller kölapp
Väntetiderna för patienter inom primärvård mäts genom de nationella mätningarna "Väntetider i vården". Region Uppsala rapporterar varje månad in siffror för samtliga vårdcentraler i länet.

Redovisning av väntetider inom den offentliga och privata primärvården i Uppsala län finns från och med oktober 2018 på www.vantetider.se.

Där hittar du även en sammanställningar av resultatet från de nationella mätningar som görs två gånger om året, under mars och oktober. Väntetider i vården
- sammanställning av nationell mätning

(Sammanställs två gånger per år)