En chefsöverläkare berättar

Maria Holstad

Oavsett om du vill ägna dig åt patienter helt och hållet eller rikta in dig på forskning eller undervisning finns det massor av möjligheter inom Region Uppsala att utvecklas i sitt arbete.

Maria Holstad, chefsöverläkare och chef för akut- och konsultpsykiatrin på Akademiska sjukhuset, är entusiastisk över vilka chanser det finns här.

– Under mina år inom Region Uppsala har jag sett och tagit vara på många möjligheter att lära mig mer och mer inom olika områden – det gäller från min tid på grundutbildningen till idag när jag är chef.

Lär ut hur man förebygger risker för självmord

När jag söker Maria Holstad för att boka en tid för denna intervju säger hennes sekreterare att hon är på kurs hela dagen. Och när vi får kontakt per telefon har vi svårt att få till en tid därför att hon ska vara på utbildning två hela dagar den aktuella veckan. Till slut hittar vi en tid och jag frågar vad det var för kurser.

– Första tillfället var det jag som höll en kurs för personal inom psykiatrin om hur man kan förebygga risker för självmord. De andra två dagarna var en utbildning för chefsöverläkare.

Det ger en bra bild av vilka möjligheter till utveckling inom sitt arbete som erbjuds för personal inom Region Uppsala, tycker Maria Holstad.

Hon valde en stor studentstad

För hennes del började det redan under utbildningen till läkare. Hon valde Uppsala för att det verkade vara en lagom stor och mycket trevlig studentstad.

– Av en slump började jag forska under somrarna, trots att jag inte haft några tankar på detta när jag sökte utbildningen. Men jag fann forskningen spännade och det gav en intressant erfarenhet.

– Så jag blev sugen på att forsätta och såg att det här i Uppsala fanns en möjlighet att kombinera forskning och at-tjänstgöring.

Detta gjorde att Maria Holstad blev kvar. Hon fastnade också för Uppsala som stad, en överblickbar stad med ett livaktigt student- och kulturliv.

– Vardagen är enklare i en stad där du kan cykla till jobbet!

Lärorikt att utbilda andra

Maria Holstad har också undervisat och varit kursledare. Det har lärt henne massor – utöver den personliga utveckling som undervisning innebär också att administrera och sätta ihop kurser.

Hon disputerade 2001 och valde därefter att fortsätta sin karriär inom psykiatrin, där hon bland annat forskat inom området suicidologi. Hon valde psykiatrin efter att ha arbetat som sjuksköterska där under sina studieår.

Många möjligheter att utvecklas

– Det är en spännande specialitet. Nu har jag snart arbetat i tio år inom psykiatrin och möjligheterna att utvecklas har radats upp hela vägen. Jag har också drivit och deltagit i flertalet projekt, till exempel att at-läkarna ska få handledning.

Närmast lyrisk är hon över den omfattande utbildning för blivande chefer, Morgondagens ledare, som Region Uppsala satsat på och Maria Holstad valts ut att delta i för ett drygt år sedan.

– Det var fantastiskt. Nu följer ett strategiskt chefsprogram som en fortsättning på detta, det är så givande. Överlag upplever jag att det finns ett starkt stöd och en stor vilja hos ledningen för att utveckla sin personal. Det gör Region Uppsala till en attraktiv arbetsplats, menar Maria Holstad.

Text: Ingela Wiman
Foto: Staffan Claesson