Så stöttar vi dig i ditt ledarskap

Att vara ledare hos oss är både roligt och utmanande. Vi vill ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas i sin roll. Därför erbjuder vi flera ledarutbildningar i kombination med andra verktyg för våra ledare. Vi har även ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till våra medarbetare som ännu inte är ledare men som har ambitionsnivån att bli det.

Morgondagens ledare

För de medarbetare som är intresserade av att bli ledare finns möjlighet att söka till ledarskapsprogrammet "Morgondagens ledare". Fokus i programmet ligger på personlig utveckling och förståelse för chefens roll och vardag. Teori och praktik varvas för att skapa en lärande miljö och stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Operativt chefsprogram

Det operativa chefsprogrammet vänder sig till nya chefer och syftar till att ge kunskaper, färdigheter och verktyg i rollen som chef och ledare. I programmet, som sammanlagt är sju dagar, får deltagarna lära sig mer om arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och ledarskap.

Vi har även påbyggnadsutbildning för chefer inom olika aktuella områden, exempelvis förändringsledning, teamutveckling och konflikthantering. Kurserna genomförs under 1-2 dagar. 

Strategiskt chefsprogram

Det strategiska chefsprogrammet vänder sig till chefer på verksamhetsområdesnivå och består av totalt tolv dagar. Fokus i programmet är rollen som strategisk chef och ledningsgruppsmedlem.

Introduktion för nya chefer

Vår regionsövergripande introduktion genomförs under en halvdag och här får våra nya ledare grundläggande kunskaper om Region Uppsalas uppdrag, organisation och stryning. Dagen är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och bygga nätverk med andra chefer inom organisationen. 

Webbutbildningar och externa utbildningar

Det finns också flera interna webbutbildningar för våra ledare samt möjlighet att delta i externa utbildningar efter behov.