Sjuksköterskeprogrammet

På länken nedan hittar du  studiehandledning och bedömningsformulär för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet.

Här finns också bedömningsformulär, instruktioner och information om Nationell klinisk slutexamination (NKSE)
Studiehandledning T1-T6