Läkarprogrammet

Vi administerar VFU-placeringar för studenter på läkarprogrammet i T1-T4 samt T11 där de gör en primärvårsplacering samt i T5 (VLV) vårdlagsvecka med placering inom slutenvård.

Fördelning av utbildningsplatser inom primärvård, sker enligt en fördelningsnyckel där antalet listade patienter avgör hur många studenter varje vårdcentral ska ta emot. Alla vårdcentraler som har avtal med Region Uppsala tar emot studenter enligt samma princip. Aktuella dagar för läkarstudenternas VFU, ser du som handledare och chef i Klipp.

T1-T4 studenterna gör sin praktik på vårdcentralen under heldagar, 6 timmar vid varje tillfälle. En studentgrupp om 5 studenter kommer till vårdcentralen.

Läkarprogrammets studiehandledningar, dokument mm, kan du hitta på programmets hemsida:

Läkarprogrammet, T1-T4, samt T11

Under T5, går läkarstudenten 2 dagar med undersköterska och två dagar med sjuksköterska på sluten vårdavdelning.

 Läkarprogrammet T5  (vårdlagsvecka, VLV)