Vård- och omsorgsprogrammet

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Vid det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ska eleven utveckla sin förmåga att planera, utföra och reflektera över vård- och omsorgsuppgifter.

I Vård- och omsorgscollege Uppsala län samarbetar kommuner, Region Uppsala, Uppsala universitet, vårdföretag, fackförbundet Kommunal och skolor för kvalitetssäkring av de olika utbildningarna.

Bedömningsformulär