Linus mamma har en utvecklingsstörning

Omslaget på barnboken Linus mamma har en utvecklingsstörning

Hemma hos Linus är det ibland lite rörigt och han kommer ofta för sent till skolan.

Producerad av Infoteket i samarbete med SUF - Kunskapscentrum med bidrag från projektet Famljestöd - en mänsklig rättighet, FUB:s forskningsstiftelse alla med medel från Allmänna Arvsfonden.

Observera: Numera används begreppet intellektuell funktionsnedsättning istället för utvecklingsstörning.

Pris och beställning

Här kan du läsa om vad böckerna kostar och hur du beställer.

Fler barnböcker från infoteket

Här kan du läsa mer om infotekets egna barnböcker