Nya böcker i biblioteket

Här kan du se vilka nya böcker som kommit in till infotekets bibliotek.

Januari 2019

Barn med ätsvårigheter - förhållningssätt och råd till förskolan

Bokomslag - Barn med ätsvårigheter
Författare: Kajsa Lamm Laurin

Förskolan spelar en stor roll för barns ätande, matlust och nyfikenhet på mat eftersom många barn äter fler måltider där än hemma. För att stötta och hjälpa barn med ätsvårigheter krävs kunskap, tålamod och energi. I den här boken får du fakta om barns ätutveckling, ätsvårigheter och hur en utredning kan gå till. Du får praktiska tips på hur du kan skapa goda förutsättningar för dessa barn vid förskolans måltider och råd om hur du kan stötta både barn och föräldrar. ; Boken vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men kan med fördel också läsas av föräldrar som har barn med ätsvårigheter.

Utgivningsår: 2018
Område: Mat och ätande

Se om boken "Barn med ätsvårigheter" finns inne för utlåning?

Föräldraskap och funktionsnedsättning - en kunskapsöversikt

Bokomslag - Föräldraskap och funktionsnedsättning
Författare: Ulrika Hallberg

Att personer med kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uttrycker en önskan om att bli föräldrar och faktiskt också blir det, blir allt vanligare Men att personer med den här typen av funktionedsättningar blir föräldrar är inte okomplicerat.
I den här boken redovisas aktuell, vetenskaplig forskning i ämnet på ett lättillgängligt sätt. Genom ökad kunskap om föräldraskap och funktionsnedsättning kan bemötande, stödinsatser och omhändertagande anpassas till dessa utsatta familjer på ett professionellt sätt.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2018 

Se om boken "Föräldraskap och funktionsnedsättning" finns inne för utlåning?

Izas hemlighet

Bokomslag - Izas hemlighet
Författare: Sofia Pihlsgård

Iza är en helt vanlig björn som älskar att spela fotboll med sina kompisar och leka med sin hund Carmen. Eller helt vanlig förresten...

Det är ju en sak, förstås. Izas tankar och handlingar börjar bli jobbiga och svåra. När kompisarna helt obekymrat åker på fotbollsläger och leker på skolgården oroar sig Iza för att pappa ska dö, eller att hon ska råka skada sin älskade hund Carmen. Kanske hjälper det om hon räknar till hundra flera gånger om dagen?

Iza lider av tvångssyndrom, eller tvång som hon kallar det. Kan någon hjälpa henne? Är tankarna bara dumma och jobbiga eller kan de vara sanna?

Område: Tvångssyndrom
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Izas hemlighet" finns inne för utlåning?

Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord

Bokomslag: Konsten attt rädda liv
Författare: Ullakarin Nyberg

Boken handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Hur kan man prata om det som är svårt och vad kan man säga och göra i mötet. Boken tar upp fakta och myter om självmord och vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut, och framför allt hur det kan avbrytas.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2013

Se om boken "Konsten att rädda liv" finns inne för utlåning?

Lek och vänskap, inkluderande pedagogik för barn med autism

Bokomslag: Lek och vänskap
Författare:Ö Carmel Conn

Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark ställning. Lek och vänskap – ­inkluderande pedagogik för barn med autism erbjuder ett ramverk för att stödja barns utveckling genom lek, med konkreta tips på hur du kan hjälpa barn med autism att delta i leken.
Boken är användbar för lärare, specialpedagoger och psykologer verksamma i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Även andra yrkesverksamma som arbetar med barn med autism eller är särskilt intresserade av lek kommer att ha behållning av den. Boken kan också vara en värdefull resurs för högskolestudenter på kurser som behandlar lek och autism.

Område: Autism
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Lek och vänskap" finns inne för utlåning?

När livet inte följer manus

Bokomslag: När livet inte följer manus
Författare: Sophie Dow

Att få ett barn med funktionsnedsättning vänder upp och ned på tillvaron. När Sophie Dow får dottern Annie anar hon direkt att något inte är som det ska men det kommer att ta sexton år innan familjen till slut får ett fullödigt svar på gåtan. Under tiden lever familjen ett utmanande, utmattande men alldeles underbart liv tillsammans.

Sophie Dows kamp för sin dotters rättigheter leder till grundandet av Mindroom, en organisation som framgångsrikt jobbar för barn och ungdomar med inlärningssvårigheter. När livet inte följer manus är ett inspirerande, personligt detektivdrama, där Sophie Dow med humor, glöd och oväntat stöd från såväl en Hollywoodregissör som brittiska kungahuset söker svar på frågan: Varför är inte alla hjärnor lika mycket värda?

Område: Anhöriga
Utgvningsår: 2018

Se om boken "När livet inte följer manus" finns inne för utlåning?

Synlig fast osynlig - Jag är inget UFO

Bokomslag - Jag är inget UFO
Författare: Moha Frikraft

Hur är det att leva med cp, adhd och autism? Vilka fördomar stöter man på i samhället? Vilka utmaningar finns när man lever med assistans dygnet runt? Med den här boken vill Moha visa att hon, liksom alla andra, är en människa med känslor och behov. Hon vill visa på vad som kan gå snett i mötet med läkare, habiliteringspersonal och kassabiträden, när det saknas insikt och förståelse. Mycket i boken handlar om att leva med assistans och Moha delar med sig av dråpliga och ibland svåra situationer om kan uppstå när kommunikationen brister.

Område: Rörelsenedsättning
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Jag är inget UFO" finns inne för utlåning?

Vändpunkter - berättelser om att leva med psykisk ohälsa

Bokomslag: Vändpunkter
Riksförbundet Hjärnkoll

Sedan 2009 har Hjärnkollsambassadörer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa föreläst om sina upplevelser. Syftet är att öka öppenheten om psykisk ohälsa och minska det stigma det kan innebära. Nu har 20 Hjärnkollsambassadörer tillsammans skrivit en bok, där de delar med sig av sina erfarenheter.

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2018

Se om boken "Vändpunkter" finns inne för utlåning?