Inkludering på riktigt – erfarenheter från skola i USA

Inklusion på riktigt – erfarenheter från skola i USA
Carl tillsammans med kompisarna, i skolans Halloweentåg

Föreläsning onsdag 17 oktober kl 18–20


Det talas mycket om inkluderande skola nu för tiden. Men vad innebär inkludering – på riktigt? Och hur når man dit?

Sofia Gestholms son har flera funktionsnedsättningar. Trots det gick han fyra år i en "vanlig klass" i en amerikansk skola. Där fick han utifrån egna förutsättningar ta del av den ordinarie skolans undervisning. Sofia berättar om sina erfarenheter därifrån och hur man fick det att fungera, samt vad det inneburit för sonens självkänsla.

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Så här hittar du till Infoteket (länk till Google)

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.

Fri entré.
Hörslinga finns.

Alla intresserade är varmt välkomna!