SUF-Konferensen 2017 ”Tillsammans synliggör vi barnen”

Den 10 maj hölls på Uppsala Konsert och Kongress den sjuttonde SUF-Konferensen.
SUF-Kunskapscentrum arbetar med kunskapsspridning, metodutveckling och forskning kring familjer där föräldrar har kognitiva svårigheter och i år var temat för konferensen ”Tillsammans synliggör vi barnen”.

På årets konferens år deltog 250 personer för att ta del av den samlade kunskap som finns på området. Personal från socialtjänsten, habiliteringen, BHV, MHV, förskola, skola, psykiatrin deltog, liksom unga och föräldrar med kognitiva svårigheter.

Konferensen inleddes med ett invigningstal av statssekreteraren i socialdepartementet Madeleine Harby Samuelsson. Därefter kunde man lyssna till två unga kvinnor med utvecklingsstörning som berättade om deras längtan efter barn och hur de fått kunskap om vad ett föräldraskap innebär.

Stina Fernqvist, forskare vid Uppsala universitet, talade om socialtjänstens möten med personer som både har ekonomiska och kognitiva svårigheter.
Preliminära resultat från pågående forskning om stödgruppen Mamma Trots Allt presenterades av forskare Karin Jöreskog och en mamma som har sina barn familjehemsplacerade sedan några år tillbaka berättade om det stöd som hon har fått genom stödgruppen.
 
På eftermiddagen fick vi lyssna till pappa Kens erfarenheter kring föräldraskap och utanförskap.

Forskare Ingrid Weiber talade om barn som har mammor med intellektuell funktionsnedsättning. Familjelotsen från Linköpings kommun avslutade dagen med presentation av sitt projekt för familjer med NPF där samordning, medskapande och innovationer står i fokus.

Det var en dag som bjöd på kunskap, inspiration och ett delat engagemang för att utveckla bättre stöd för barnens bästa.

 

Här kan du ta del av föreläsningarna:
Seminarier 9/5
Vi pratar mindre nu och de visar mer istället”-Stöd till föräldrar på rätt nivå
Kognitiva funktioner

”Vi pratar mindre nu och de visar mer istället”-Stöd till föräldrar på rätt nivå

Konferens 10/5
Ytterligare hinder på en redan snårig väg

Barn i familjer där mamman har en intellektuell funktionsnedsättning

Familjelotsen I presentationen redovisas preliminära resultat från FoU-centrums kommande utvärderingsrapport.

Kollage från dagen