Med anledning av #metoo

18 december 2017

På Wiks folkhögskola välkomnar vi #metoo och alla vittnesmål om handlingar som strider mot en demokratisk och jämlik syn på andra människor. Det är en tung historieskrivning att ta del av och den  ställer krav på oss som skola. 

På Wiks folkhögskola finns förstärkta rutiner och en policy för att alla ska behandlas med respekt och ha möjlighet att arbeta och studera i en miljö fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Det är bra med dokument men det skrivna måste också omsättas i praktiken, i vår vardag. Vi i personalen arbetar aktivt för skapa medvetenhet kring och handlingskraft mot förtryckande och förminskande strukturerer.

Läs mer om våra riktlinjer gällande sexuella trakasserier och diskriminering här.