Tecken som stöd

TSS D Steg 1 10-12 november 2017

Kursen är inställd!

Vi har sett ett behov av att se över vår organisation kring TSS-kurserna.

För att det i framtiden ska bli så bra som möjligt ställer vi in höstens TSS D-kurs.

Vi återkommer inom kort med ny information och nytt startdatum.

Sedan början av 1980-talet bedriver Wiks folkhögskola utanför Uppsala utbildningar för personer med hörselnedsättning eller dövhet, samt för deras anhöriga och närstående.
Utbildningarna ges i nära samarbete med Stockholms läns landsting, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland samt Region Uppsala. Samverkan sker också med brukarorganisationerna VIS (Vuxendöva i Sverige) och HRF (Hörselskadades Riksförbund). Syftet med dessa utbildningar är att erbjuda träning i Tecken som stöd (TSS) för att göra vardagskommunikationen tryggare. 

Veckoslutskurser i TSS


Wiks folkhögskola erbjuder er en tredagarskurs med början fredag morgon och avslut söndag eftermiddag. En sådan utbildning består av fyra kurstillfällen per år under tre år, vilket betyder tolv kurshelger. Undervisningen leds av erfarna lärare som undervisar i TSS, dvs tecken som stöd. Under dessa kursdagar bor man på skolan med helpension.
Kostnaden för dessa 3 dagar är för närvarande 450 kronor totalt.
Studiematerial köps på skolan.Intresseanmälan sker till närmaste hörselvårdscentral, eller direkt till Wiks folkhögskola som sedan kontaktar hörselvården i respektive landsting/ region.

Du kan anmäla dig via hemsidan där du skriver ut en blankett (se högerspalten på denna sida) som du fyller i och skickar till Wiks folkhögskola eller till hörselvården.


Om du förlorar inkomst under kurstiden kan du få en skattefri ersättning för förlorad arbetsinkomst med för närvarande 82 kr/timme.

För ytterligare information kontakta hörselvården i ditt landsting/ din region eller Wiks folkhögskola.

 

 

Följ oss