Tecken som stöd

Wiks folkhögskola startar en nybörjarkurs i Tecken som stöd (TSS) 2018.

Kursen vänder sig till dig som har en förvärvad hörselskada och dina anhöriga. Tillsammans lär ni er Tecken Som Stöd för er gemensamma kommunikation.

Kursen består av 8 kurstillfällen, med start sommaren 2018.

Under 2018 träffas vi på Wik 20-22 juli, 7-9 september samt 23-25 november. Datum för resterande fem kurstillfällen är inte fastställda.

Sedan början av 1980-talet bedriver Wiks folkhögskola utanför Uppsala utbildningar för personer med hörselnedsättning eller dövhet, samt för deras anhöriga och närstående.
Utbildningarna ges i nära samarbete med Stockholms läns landsting, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland samt Region Uppsala. Samverkan sker också med brukarorganisationerna VIS (Vuxendöva i Sverige) och HRF (Hörselskadades Riksförbund). Syftet med dessa utbildningar är att erbjuda träning i Tecken som stöd för att göra vardagskommunikationen tryggare. 

Ditt landsting eller region kan finansiera större delen av ditt deltagande. Kontakta hörselvården för att få kursen godkänd. Om landstinget/regionen godkänner kursen för dig betalar du själv 500 kr per kurstillfälle.

Skriv ut, fyll i och skicka din anmälningsblankett till Wiks folkhögskola eller till din hörselvård.

Följ oss