Anmälan om kommersiell trafik

Enligt lagen 2010:1065 om kollektivtrafik är det från och med 1 januari 2012 möjligt att utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor. För att trafikföretag ska kunna bedriva kommersiell kollektivtrafik krävs anmälan om utförande av sådan trafik till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Uppsala län är Region Uppsala regional kollektivtrafikmyndighet. Anmälan till myndigheten skall lämnas på nedanstående blankett senast 21 dagar före trafikstart.

Anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik