Region Uppsalas fakturaadresser

Akademiska sjukhuset
FE77
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
ASXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror).
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Folktandvården
FE 72
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
TVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror).
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Kollektivtrafikförvaltningen

FE470
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
ULXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror).
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Kultur och bildning

FE78
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
UFXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror).
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Nära vård och hälsa

FE470
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
HHXXXXXXX eller PVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror). Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Regionkontoret

FE73
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
CK2XXXXXX (två bokstäver och sju siffror).
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Resurscentrum Region Uppsala

FE470
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref: 
RC28XXXXX (två bokstäver och sjusiffror). 
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Fastighet och service

FE79
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref: 
LSXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror). 
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Lasarettet i Enköping

FE75
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref: 
EH5XXXXXX (två bokstäver och sju siffror). 
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.


Varuförsörjningen

FE71
Box 6363
751 35 Uppsala

Följande referensnummer ska stå på fakturan i fältet Er ref:
VFXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror). 
Referensen måste anges av beställaren vid varje beställning.