Möt några av oss

Det viktigaste i hela vår verksamhet är medarbetarna. För oss är det därför en självklarhet att du som anställd ska trivas i din roll och få möjlighet att utvecklas. Detta oavsett vilken av Kultur och bildnings olika yrkesgrupper du tillhör. Men hur är det egentligen att vara en del av Region Uppsalas kulturförvaltning Kultur och bildning? Det kan vi som arbetar här berätta.

 

Ingela Linde, musiklärare på Wiks folkhögskola   Eva, kulturstrateg

Ingela, folkhögskolelärare

"Av eleverna får jag mycket energi och inspiration. De håller mig musikaliskt à jour och väcker nyfikenhet hos mig."

Möt Ingela, folkhögskolelärare

 

Eva, kulturstrateg

"Vi får stort utrymme till fortbildning och att gå på olika seminarier för att kunna hålla oss à jour."

Se filmen om Eva, kulturstrateg
  Torbjörn Fält, vaktmästare på Wiks folkhögskola

Magnus, vaktmästare på Wik

"Jag styr över mig själv och min egen dag. Jag får använda mina egna erfarenheter och det jag är bra på."

Möt Magnus, vaktmästare på Wik

 

Torbjörn, vaktmästare på Wiks folkhögskola

"Det är omväxlande och jag arbetar i en kreativ miljö. Jag får utvecklas och ständigt lära mig nya saker."

Möt Torbjörn, vaktmästare på Wiks folkhögskola

Eva Forsberg Pejler  
 

 Eva, danskonsulent på Kulturenheten

"Det är väldigt roligt att se hur barn lockas
in i dansen genom att de deltar i eller ser en föreställning." 

Möt Eva, danskonsulent på Kulturenheten