Kulturkraft

Regionala barn- och ungdomskulturgruppen

Kulturkraft är ett nätverk bestående av konsulenter som arbetar länsövergripande med barn- och ungdomskultur i organisationer som har Kulturnämnden i Region Uppsala som huvudman eller större bidragsgivare.

Den primära målgruppen för Kulturkrafts verksamhet är barn och unga, i förskolan, skolan och på fritiden. Därför riktar vi oss främst till pedagoger och skolledning, politiker, kulturtjänstemän, bibliotekspersonal och andra strategiska personer. Kulturkraft anordnar bl.a. årligen länsövergripande fortbildningar och utbudsdagar för dessa. 

Länets konsulenter verkar inom områdena film, dans, musik, teater, litteratur/bibliotek, kulturarv och hemslöjd. 


Kontakta oss i Kulturkraft

Dans

Eva Forsberg Pejler - danskonsulent
Ellen Sterby - danspedagog

Film

Louise Bown - filmkonsulent
Anna Hazard - mediepedagog (sjukskriven)
Andreas Gejke- mediepedagog (vikarie)

Konst

Johannes Ehnsmyr - konstkonsulent

Teater

Anneli Olsson - teaterkonsulent
Kajsa Bilius- scenkonstproducent

Kulturstrateg

Pia-Marit Ekström - kulturstrateg 

Länsbibliotek Uppsala

Katarina Grelsson - Bibliotekskonsulent 

Länshemslöjd

Annkristin Hult - hemslöjdskonsulent, textil
Pea Sjölén - hemslöjdskonsulent, hårdslöjd 
Elin Danielsson - hemslöjdskonsulent, barn och unga

Musik i Uppland

Katarina Bonander - Producent för barn och unga

Upplandsmuseet

Stina Flink - Museipedagog
Frida Gereonsson - Museipedagog
Vilhelm Sundbom - Museipedagog