Avslutade konstprojekt

Hubben

En ny labb- och kontorsbyggnad på Gluntenområdet uppfördes för bland annat klinisk mikrobiologi och vårdhygien.
I Hubben finns visuell variation och uttrycken är många; måleri, teckning, fotografi, grafik, skulptur, keramik och textil i olika skalor. I arbetet fanns en uppmaning att hitta sätt att visa konst som inte var beroende av väggar. På några våningsplan placerades specialbyggda vitriner och på trappavsatser skulpturer och mobiler.
Till projektet gjordes beställningar av måleri av Linnea Rygaard och keramiska verk av Mia E Göransson. Av Jonas Kjellgren as beställdes en träskulptur i form av en träningsbänk med vikter. Löskonst köptes in av bland andra Samira Englund och Enno Hallek.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Wiklund Wiklund


Uppsala folkhögskola, Ultuna

Uppsala folkhögskola, som är en del av Wiks folkhögskola, flyttade under sommaruppehållet 2018 till nya lokaler i Ultuna. Byggnades uppfördes på 1880-talet och har genomgått en totalrenovering. Region Uppsala hyr av Akademiska hus två våningsplan i byggnaden som omfattar sammanlagt 1800 kvadradmeter. Konstnären Susan Whitlow fick uppdraget att utföra en målad gestaltning i tre delar till samlingssalen. Till övriga lokaler har löskonst av bland andra Arvida Byström, Kolbeinn Karlsson och AKAY & KP köpts in.

Projektledare: Yvonne Billman
Konstkonsult: Martin Ålund


Gränbystadens vårdcentral

Elvire Soyez har utfört en beställd keramisk gestaltning av vårdcentralens entré, trapphus och väntrum. Uppdraget färdigställdes vintern 2018. Konstverk av Martin Kozlowski, Slobodan Zivic och Diana Agunbiade-Kolawole har köpts in till övriga allmänna rum.

Projektledare: Åke Forsgren
Konstkonsult: Henrik Eriksson


Folktandvården Stationsgatan

En ny mottagning för tandvård öppnade under våren 2018 i Stationsgallerian i Uppsala. Mottagningen ska i första hand avlasta andra kliniker som har lång kö till kortare och enklare behandlingar. Kulturenheten har köpt in löskonst av bland andra Lis Vestergaard och Thibaut Duchenne till väntrum och personalrum.

Projektledare: Andreas Bjersby


Gottsunda vårdcentral

Den stora vårdcentralen är en central plats i Gottsunda och en naturlig träffpunkt för barn, vuxna och äldre. Verksamhetens uttryckliga önskan om konst som sätter avtryck ledde till av konstnären Ellen Ruge skapade ett verk som omfattar hela vårdcentralen. Resultatet blev ett genomgripande ljuskonstverk som breder ut sig i vårdcentralen. Alla delar skiftar långsamt i färg och ljusstyrka och skapar en både intim och föränderlig värld. En film som dokumenterar konstprojektet i Gottsunda vårdcentral finns att se här.

Bland löskonsten utmärker sig Sten Eklunds grafiska serie Kullahusets hemligheter som tidigare varit placerad i vårdcentralens gamla lokaler.

Projektledare: Eva Rosengren