Pågående konstprojekt

Akademiska sjukhuset, ingång 100/101

Den 63 000 kvm stora vård- och behandlingsbyggnaden på sjukhusområdet stod färdig vintern 2018/2019. Invigning och inflyttning är planerad till våren 2019.

Flera beställningsprojekt har färdigställts, bland annat Sirous Namazis verk Body map som hänger i den stora ljusgårdens luftrum och Catrin Anderssons verk Flow med speglar som klär det stora luftintaget mellan ingång 100 och barnsjukhuset. Andreas Eriksson har överfört sitt måleri till en textil väv med titeln Weissensee no 4 till byggnadens Stilla rum, en plats för meditiation och reflektion.

Sari Palosaari Cloud Cube skiss
Sari Palosaaris och White arkitekters skiss till ljusverket In light of current events för området utanför aulan.

Övriga uppdrag för ingång 100 som kommer att färdigställas våren 2019:
Astrid Göranssons tvådelade projekt Talande scen som tar avstamp i husets entré och sträcker sig ut i Södegårdens stenlagda yta.
Sari Palosaaris In light of current events, ett ljuskonstverk i anslutning till aulans foajé som kommer att kunna upplevas både inifrån och från husets utsida.
På strålningsavdelningens mindre ljusgårdar har konstnärsduon In every tree placerat avgjutna ekträd i aluminium med färgade glasknoppar. På väntrummens väggar monteras reliefer i harts och ett ljudspel monteras i undertaket.
Personalrummets gardiner, med repkonstruktioner mellan fönstren, har formgivits av Pasi Välimaa.
Malin Holmberg arbetar med måleri direkt på en korridorvägg, en långsträckt soluppgång i färg som kan ses genom stora fönster i entréplan.
Under hösten 2018 påbörjades det omfattande arbetet med att montera den inköpa löskonsten i huset.

Projektledare: Eva Rosengren
Konstkonsulter: Anders Boqvist, Marianne Jonsson


Akademiska sjukhuset, ingång 70 (hus B11)

Totalrenovering och modernisering av sex vårdplan inklusive det så kallade läkarskeppet samt personalutrymmen i kulvertplan påbörjades 2017. Till hisshallen har Marie Andersson skapat ett belyst verk som refererar till en nedlagd väderstation i Ultuna. I vårdplanens korridorer, dagrum och personalrum kommer löskonst av bland andra Gunnar Larsson, Sara Nilsson och Tommy Hildingatt placeras.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Martin Ålund


Akademiska sjukhuset, länk mellan ingång 100 och ingång 70

För att tillgodose behovet av en smidig logistik mellan ingång 70 och de nya luftbroarna till ingång 100 byggs en ny hiss- och trapphall med tillhörande korridorer. En koppling till den pågående ombyggnationen av hus B11 planeras med bland annat samordnad konstnärlig färgsättning av trapphus och reception. Konstnärsduon Mari Rantanen och Axel Lieber ska genomföra ett omfattande konstprojekt med färgsättning av exempelvis väggar och påkörningsskydd.

Projektledare: Andreas Bjersby
Konstkonsult: Martin Ålund


Akademiska sjukhuset, hus B20

I samband med att hus B11 renoveras och byggs om för att uteslutande inrymma vårdavdelningar flyttas dialysavdelningen till hus B20. Verksamheten som i dagsläget bedrivs på flera platser på sjukhusområdet samordnas i och med flytten. Kulturenheten har påbörjat arbetet med att konstnärligt gestalta de nya lokalerna.

Projektledare: Åsa Östlund


Akademiska sjukhuset, hus F13 garage och entré

Projektet omfattar ombyggnation av den gemensamma exteriöra entrén till kvinnokliniken ingång 95 och barnsjukhuset ingång 96 samt tillhörande garage i två plan under mark. Konstgruppen har identifierat en exteriör plats för konstnärlig gestaltning. Ytan är en förlängning av huvudentréstråket för ingång 95/96 och är en viktig del i Akademiska sjukhusets yttre gestaltning. Kulturenheten har gett Annika Oskarsson uppdraget att ta fram en skiss för konstnärlig gestaltning av entréytan.

Projektledare: Wanja Eriksson


Enköpings lasaretts administration

I samband med att Enköpings kommun lämnar en byggnad på lasarettets område rustas den nu för att samla lasarettets administrativa verksamheter som är i behov av modernare lokaler. En konstgrupp bestående av representanter från de olika administrationerna och ledd av en projktledare på Kulturenheten arbetar med att ta fram en konstsamling till lokalerna. Projektet beräknas vara klart hösten 2019.

Projektledare: Per Olof Larsson 


Almunge vårdcentral

En ny vårdcentral om cirka 1000 kvadratmeter byggs i Almunge för att ersätta de nuvarande mottagningarna i Länna och Knutby. Kulturenheten planerar för den konstnärliga gestaltningen enligt ett program som tar hänsyn till byggnadens karaktär och att den ligger i en värdefull kulturmiljö. Linda Pedersen har fått uppdraget att gjuta den befintliga skulpturen Sötebjörn i brons och att vidare anpassa den till utomhusmiljö, för placering i anknytning till vårdcentralens entré. Övriga inköp till projektet inkluderar måleri av Malin Gabriella Nordin och Stefan Uhlinder samt skulpturer av Eva Larsson.

Projektledare: Wanja Eriksson


Folktandvården Prästgatan

Sjukhustandvården hyr nya lokaler på Prästgatan i Uppsala. Mottagningen vänder sig till patienter med svåra medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsvariationer. Dan Perrin har fått uppdraget att skapa ett verk till mottagninens entré och väntrum.

Projektledare: Andreas Bjersby 


Stadsbussdepå i Fyrislund

Flera skisser till byggnatsintegrerade gestaltningar har tagits fram till den nya bussdepån och är nu i genomförandestadium.
Till glaspartier i mötesrum och korridorer planerar Mette Colberg, Kristina Wikström och Gunnel Sahlin konst i olika tekniker.
Filippa Arrias ska genomföra en genomgripande färgsättning med målade väggar och färgade folier på glasytor i en möteskorridor.
Ylva Franzén och Jenny Bergman genomför tillsammans en stor keramisk gestaltning i tvätthallen.
För hygienutrymmen har keramiska verk av Sara Söderström beställts.
Fredrik Vestergård planerar ett spel med färgade linjer för flera fasader.
Utvecklingsarbete pågår för ljuskonst i verkstadshallens fönsterband och för skulpturala insatser på området. 

Projektledare: Åke Forsgren
Konstkonsult: Martin Ålund


Samariterhemmets entréer

Två nya entréer till Samariterhemmet restaureras och byggs om  för ökad tillgänglighet. Den finska fotografen Ola Kolehmainen har platsanpassat två fotografier för de båda entréerna. Projektet beräknas vara färdigställt under 2019.

Projektledare: Eva Rosengren 


Ambulansstation Tierp 

En ny räddningsstation byggs i närhet till E4:an i Tierp med planerad inflytt sommaren 2019. Stationen delas med brandförsvaret och kommer att inrymma vagnhallar, konferensrum, gym, jourrum med mera. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen sker i samverkan med Tierps kommun. Konstnären David Molander har fått i uppdrag att med fotocollage gestalta besöksentré och hisshall. En konstsamling har tagits fram med bland annat väggskulpturer i vattenskuret glas av Inger Andersson, akrylmåleri på plexi av Carl-Fredrik Ekström och grafik av Annette Hammarén.

Projektledare: Wanja Eriksson

Läs om nyligen avslutade konstprojekt här!