• DSJ-18
  • Nätverk

Kulturutveckling Dans

På Kulturutveckling Dans jobbar en danskonsulent och en danspedagog. Vi jobbar med regional utveckling av dans som konst- och uttrycksform, vi vill öka kunskapen om dans och stärka de professionella utövarna. Verksamheten vänder sig till de professionella utövarna med t.ex. kompetensutveckling, nätverksträffar, workshops, mentorskapsprogram och residens. Mot barn och unga arbetar vi med att stärka och utveckla det egna skapandet genom projekt som Dansa!, Skapa dans, Danssommarjobbet och Dans i Botaniska trädgården.

Vi jobbar också mot institutioner och arrangörer i länet. Region Uppsala är part i det nationella turnénätverket Dansnät Sverige med Uppsala Konsert & Kongress som samarbetspart. Det gör det möjligt att presentera internationell och nationell dans kontinuerligt på UKK och bygga upp en publik.

Aktuellt

 


Region Uppsala matchar dansare med mentor

Region Uppsala har utsett 2019 års deltagare i mentorskapsprogrammet inom dans. Årets adept är danspedagogen och dansaren Sofia Gabrielsson som är verksam vid Gottsunda Dans & Teater och årets mentor är Minna Krook, koreograf och dansare med mycket lång erfarenhet inom dansområdet.


Region Uppsalas dansresidens 2019 går till Anna Pehrsson

Anna Pehrsson tilldelas Region Uppsalas residens inom området danskonst 2019. Anna har en gedigen bakgrund som dansare och har bland annat varit anställd vid Cullbergbaletten, Alias Compagnie i Schweiz och Stockholms stadsteater. Sedan 2016 är hon verksam som frilansande dansare och koreograf.


Kontakta oss

Eva Forsberg Pejler
Danskonsulent
018-611 62 62
eva.forsberg.pejler@regionuppsala.se

Erika Thalinsson Ranhagen
vik. danspedagog
018-611 62 57, 070-520 28 96
erika.thalinsson.ranhagen@regionuppsala.se

Ellen Sterby
Danspedagog
018-617 62 60, 072-141 30 64
ellen.sterby@regionuppsala.se

Följ oss på

facebook instagram